top of page

Smittevernsregler!

V Vi ber våre kunder om å respektere smittevernsreglene som er utarbeidet for bransjen vår.


Smittevernregler:

  • Bare trene hvis du er helt symptomfri

  • Vis hensyn hold avstand i samsvar med retningslinjer fra myndighetene – 1 meter ved moderat fysisk aktivitet, 2 meter ved hard fysisk aktivitet

  • God håndhygiene – husk å vaske hendene godt med såpe og vann før, under og etter trening

  • God apparat- og utstyrshygiene – husk å vaske/tørke av utstyr etter bruk

  • Dusj og garderobe kan benyttes av en person om gangen.

Smittevern: Tekst
bottom of page